HP ELITE BOOK 820 G1 CORE I7 4600U

Giá: 7.690.000 Giá: 7.290.000

Giá: 7.690.000 Giá: 7.290.000

HỖ TRỢ TRẢ GÓP

Trả trước 0 đồng

->Thời gian linh hoạt :

3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng.

Hồ sơ chỉ cần Cân Cước công dân.

Thủ tục nhanh gọn thời gian 30 phút nhận máy.

Xóa

7290000

HP ELITE BOOK 820 G1 CORE I7 4600U

Trong kho